Banner Kre Fugleven

Tak fordi du viser interesse for Jydsk Fynsk Kanarieklub, som er et fællesskab af kanarie opdrættere , der som hobby og sport opdrætter kanarier.

Jydsk Fynsk Kanarieklub er oprettet i 1964 og har omkring 100 medlemmer. Hvert år først i december afholder foreningen et kåringsskue, hvor medlemmerne udstiller årets resultat bedømt af dygtige dommere. Foreningsbladet ligger på hjemmesiden udgives 6 gange årligt. Bladet hvor du også kan give din mening til kende med spørgsmål eller artikler, du finder interessant for andre kanarie opdrættere. Gennem foreningen kan du købe ringe med dine egne initialer og med de numre, du ønsker. Alle ringnumre opføres i et centralregister, så du altid kan få oplyst, hvor eventuelt indkøbte fugle stammer fra. Foreningen arrangerer jævnligt busture til udenlandske udstillinger.

Jylland og Fyn er opdelt i 3 regioner der hver især afholder møder og udstillinger. I bladet kan du  finde siderne ”Regions nyt”, hvor du kan læse om nogle af aktiviteterne.. Du er altid velkommen til at deltage i disse regionsmøder, hvor du kan få råd og vejledning omkring pasning og pleje af kanarierne.

Regionerne er: Nord, Midt og Fyn/Syd.

Disse områder er kun vejledende, du er altid velkommen i den region,  der falder mest naturligt for dig. Kontakt formanden fra bestyrelsen for nærmere information om den region, hvor du kunne tænke dig at deltage.

I bladet kan du på  finde oplysninger om foreningens bestyrelse – ringsalg – salg af standarder mm. Bag i bladet finder du annoncer for kanarie  opdrættere, som du altid kan henvende dig til, hvis du mangler hjælp - råd eller nye kanarier.

Vi vil meget gerne byde dig indenfor i fællesskabet, så du kan få endnu mere ud af din interesse og glæde over at opdrætte og holde kanariefugle

Med venlig hilsen.

Bestyrelsen Jydsk Fynsk Kanarieklub

Udskriv