Banner Kre Fugleven

I starten af tresserne blev en lille kreds af kanarie opdrættere enige om at danne en slags interessegruppe for kanarie opdrættere. Denne gruppe var i første omgang koncentreret omkring det midtjyske med E.J. Nielsen fra Kølvrå som primusmo-tor.

I April 1962 udsendte de det første hæfte under navnet “Race-kanarien” med E.J.Nielsen som redaktør. I løbet af de første 12 måneder blev der udsendt ikke mindre end 10 numre, og medlemstallet blev også forøget med en del nye medlemmer fra andre dele af Jylland og Fyn.
I løbet af 1963 blev tanken om at danne en forening stærkere, da medlemstallet efterhånden gav baggrund for dette. På et møde d. 3 november 1963 i Horsens, besluttede man, at på næste møde i 1964 ville man stifte en forening for kanarie opdrættere.
Stiftende generalforsamling fandt sted den 1 marts 1964 i Horsens, hvor foreningen fik navnet Jysk Fynsk Farve og Racekanarieforening. Formanden blev E.J.Nielsen Kølvrå og kasserer Tage Poulsen Viborg. Det blev også vedtaget at tidsskriftet “Racekanarien” fortsatte som hidtil. Den nye forening besluttede også at afholde et kåringsskue i november måned samme år.
Formålet med denne første udstilling er opsat med følgende tekst:
At give medlemmerne lejlighed til at vurdere deres opnåede opdrætsresultater, på grundlag af sammenligning med andre opdrætters udstillede fugle. At få en skriftlig kritik af de udstillede fugle. At give foreningen mulighed for på grundlag af de erfaringer, der indhentes ved dette arrangement, at udarbejde retningslinier for fremtidige udstillinger og kåringsskuer.
Regionerne.
JFKK´s rygrad er de fem regioner, men sådan har det ikke altid været. Med de fem velfungerende regioner, der fungerer som fødekilde for nye medlemmer til JFKK, kan det være svært at forestille sig, at JFKK kunne overleve uden regionerne.
Men da ”Region Syd” opstod, det var den første der blev oprettet, kom det noget bag på bestyrelsen i JFKK, den havde ikke nogen klart formulerede regler for hvordan man skulle forholde sig til den nye region. Det gav anledning til en del spændinger mellem de to bestyrelser, før man langt om længe fandt en model for et samarbejde.
De følgende år opstod så de øvrige regioner med Midt-Vest som den sidste i 1992.
En afgørende grund til, at der er det gode samarbejde mellem regionerne og JFKK, er den måde bestyrelsen er sammensat på. Alle fem regioner har en repræsentant siddende i bestyrelsen, det giver en flad struktur, hvor alle regioner kan være medbestemmende om udviklingen i JFKK.

Udskriv