Tekst fra word 3

Banner5 3

Race-kanarien.

Som omtalt før er medlemsbladet første gang udgivet i 1962, det markerede vi med en jubilæumsudstilling i 2002 i Silkeborg. Alle udstillere fik ved den lejlig-hed en jubilæumsmedalje med et motiv på forsiden af Race-kanarien 2002.
Bladet har selvfølgelig gennemgået en rivende udvikling i takt med de bedre mu-ligheder teknikken har givet redaktøren. I starten var det lagt op til et rigtigt hæfte med trykt omslag, men allerede efter et år stoppede det, og i årene derefter kom bladet sporadisk som en eller to løse A4 sider. Sidst i halvfjerdserne blev der trykt et omslag, hvori de løse sider blev hæftet, men stadigvæk var der ikke faste udgivelse terminer, de blev udsendt, når der var noget stof.
Da Kjeld Bakken blev redaktør i firserne fik Race-kanarien et mægtigt løft, den blev opsat i trykt A5 format med flot forside og hæftede sider, samtidig begyndte den at udkomme med regelmæssige terminer.
120px rainforest bluemountainsnsw
 
En overgang i 1990 og 91 blev der indledt et bladsammenarbejde med D.K.K. hvor der blev udsendt et fælles blad under navnet ”Dansk kanariesport”, men det fungerede ikke optimalt så det blev opgivet igen, hvorefter begge foreninger igen fortsatte med at udsende eget blad.
Udenlandske dommere.
Ret tidligt blev det vedtaget at få en udenlandsk dommer til at bedømme fuglene. Den første blev formanden for det Hollandske forbund: H. Van. Limp. I de første mange år dømte han udstillingen alene, men efterhånden som der blev udstillet flere og flere fugle, måtte der en ekstra dommer til. Omkring 1970 kom Henk. Huygens med til Danmark. Han var på daværende tidspunkt en af de mest kendte og indflydelsesrige personer indenfor Hollandsk kanariesport.
Traditionen med Hollandske dommere fortsatte helt frem til år 2000, dog med en lille udskiftning, men Henk Huygens var en af de gennemgående dommere, der opnåede at dømme 24 gange i Danmark. Gennem dem blev der efterhånden skabt en del kontakter til udlandet, her først og fremmest de Hollandske kanarie opdræt-tere.
Kåringsskuer.
Gennem alle årene har JFKK afviklet kåringsskuer. De første år til og med 1974 var det i Horsens, katalogets titel var ”FARVE KANARIE KÅRINGSSKUE” . 1974 prøvede vi for første gang en fællesudstilling sammen med Silkeborg fugle-forening, det blev senere gentaget sammen med Herning fugleforening i 1976 – 77 og Ikast fugleforening i 1985.
I en længere årrække fra 1980 til 90 blev Bording tæt på Ikast udstillingsby, ind-imellem dog med nogle afstikkere til Hammerum, Vejle, Odder, Silkeborg. Siden først i halvfemserne har Silkeborg været værtsby for kåringsskuet, det er blandt andet på grund af de gode lokaler og byens placering midt i Jylland.
Udstillingen 2005, hvor der var tilmeldt næsten 870 kanarier, er den største kana-rieudstilling, der har været afholdt i Danmark.
    

Udskriv   Email